För er som arbetar inom förskolan

Våra barn är det viktigaste vi har. Och att ge dem rätt förutsättningar tidigt i livet, kommer att hjälpa dem utveckla sin fulla potential. Därför är det viktigt att förskolan verkligen fungerar optimalt. Att det är en trygg plats där barn känner sig sedda och samtidigt också stimulerar deras nyfikenhet.

Förskolan är ansträngd idag

Det är inte helt ovanligt idag att det kommer rapporter i media om förskolans ansträngda läge. Trots att förskolan är så viktig, verkar resurserna för att driva en god verksamhet för barnen minska. En sak som ofta blir kritiserad är de stora barngrupperna i förskolan. De gör det svårt för pedagogerna att ge alla barn den tid och uppmärksamhet som de har rätt till.

Det har med andra ord blivit tydligt att personal på förskolan behöver nya och bättre verktyg för att kunna ta hand om barnen på bästa sätt.

Verktyg som förenklar

En sak som förskolepersonal brukar påpeka är att det administrativa uppgifter tar mycket tid från det pedagogiska arbetet med barnen. Här finns alltså ett område som behöver och kan förbättras.

Infomentor är just ett sådant verktyg som effektiviserar det administrativa arbetet. Dessutom finns det flera smarta funktioner som ytterligare hjälper till att förbättra arbetsprocesser på förskolan.