Mangans historia

I Japan finns det en väldigt gammal tradition av bildkonst, och på 1100-talet skapades bilder som kan ses som något som senare låg till grund för att dagens manga skulle uppstå och utvecklas. Bilderna föreställde uppsluppna (personifierade) djur och människor och var en satirisk kritik mot samhället.

På 1800-talets gjorde skämtteckningar av konstnärer som till exempel Katsushika Hokusai, och det var då begreppet manga skapades. Den första riktiga japanska serien kom under 1902 och skapades av Rakuten Kitazawa. Efter det tog utvecklandet av manga fart.

I mitten av 1900-talet var Osamu Tezuka en av de stora skaparna, och från och med honom började serierna utvecklas till längre sammanhängande historier. Det berodde till stor del på att serietidningar skapades, ett helt nytt format. Han var en av de ledande skaparna ända tills han dog år 1989. Sammanlagt gjorde han 150 000 sidor med tecknade serier, inom de flesta olika genrer som finns.

Samtida med Osamu Tezuka var Machiko Hasegawa och Yoshihiro Tatsumi, som också spelade en stor roll i att utveckla manga. Tatsumi var mer realistisk i sin stil än Tezuka. Hasegawa var en kvinnlig serieskapare som framför allt gjorde humoristiska serier riktade till kvinnor. Hon hade stor betydelse i att manga utvecklades till en form som nuförtiden riktar sig även till vuxna, och inte bara till barn.

På 1970-talet var utvecklingen explosionsartad och massor av olika genrer skapades. Det var uppsvinget som skedde då som gjorde att serierna spreds även till Europa, fast det skedde inte förrän på 1980-talet.